Zorg en ondersteuning

 

Bij ons draait alles om de vraag: "Wat heeft een kind nodig om goed te leren?".

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig omdat zij iets lastig vinden. Andere kinderen hebben extra ondersteuning nodig omdat zij meer uitgedaagd kunnen worden.

Hiervoor hebben wij interne zorg en externe zorg.

 

Interne zorg 

 

De interne zorg is alle zorg en ondersteuning die wij als school zelf bieden. Dit begint bij eenvoudige ondersteuning door de leerkracht, bijvoorbeeld door middel van verlengde instructie in de klas. Ook kan er meer intensieve ondersteuning geboden worden, door de remedial teacher. Als er meer zorg of ondersteuning nodig is, dan zal de leerkracht dat met de intern begeleider bespreken. U wordt altijd op de hoogte gebracht indien uw kind zorg of extra ondersteuning nodig heeft.

 

 

 

 

Intern begeleider:  

Nicolette van Vliet groep 1 t/m 4 & David van Wirdum groep 5 t/m 8

De intern begeleiders  (IB’ers) zijn verantwoordelijk voor de zorg en extra ondersteuning van onze leerlingen. De interne begeleider stelt, samen met de schoolleiding en collega’s, het zorgbeleid van de school op.  Ook onderhoudt de IB’er contact met externe partijen, zoals scholen voor speciaal basisonderwijs, de adviseur van SPPOH of schoolmaatschappelijk werk.

 

Remedial teacher: 
Elise Rigter

Directe hulp aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt gegeven door de remedial teacher. Door middel van een handelingsplan wordt aan leerlingen (individueel of groepsgewijs) specifieke leerhulp of meer uitdaging geboden.

 

Externe zorg SPPOH

 

Onder het motto 'Ieder kind verdient een kans' werken bijna 200 scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk samen om ervoor te zorgen dat kinderen een leuke en succesvolle tijd op de basisschool hebben. Deze samenwerking wordt georganiseerd door een groep genaamd Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH helpt vooral kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om goed te kunnen leren.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.