Aan de Vlieger is een oudercommissie (OC) verbonden. Samen met de leerkrachten wil de oudercommissie het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

 

De OC heeft o.a. de volgende taken.

 

  • Informatie geven in de nieuwsbrieven ten aanzien van activiteiten.
  • Het verlenen van medewerking aan of het doen van voorstellen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes), zoals: feesten en vieringen (te denken aan Paasviering, Sinterklaas, Kerst ed.).
  • Buitenschoolse recreatieve, sportieve en feestelijke evenementen.

De OC komt ongeveer 1x per maand bij elkaar voor een vergadering waarin de stand van zaken van de diverse werkgroepen wordt gerapporteerd, actiepunten worden opgezet en informatie en vragen met de schoolleiding worden uitgewisseld. U kunt lid worden van de oudercommissie. Heeft u interesse over de OC van De Vlieger, dan kunt u contact op nemen met de oudercommissie: oc@pcbsdevlieger.nl, of maak een praatje met een ouder-commissielid op het schoolplein.

 

  • Angela Kainde (moeder van Jesse 3B en Jayla 6B)
  • Richelle Lichtendahl (moeder van Marie 5A en Darsi 1/2C)
  • Shirley Kalmijn (moeder van Noah 8B)
  • Rukiye Ates (moeder van Alperen 8A)
  • Ramona Ratiram (moeder van Viraaj 5A)
  • Asi Alban (moeder van Eysan 6A en Eliz 4B)