Ieder kind is uniek en heeft talenten. Onze kerntaak is het kind te helpen om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen. We begeleiden de kinderen in hun eigen leerproces en streven een brede ontwikkeling na voor onze leerlingen.
We willen kinderen de bagage meegeven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. Hierbij is het belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld hebben, dat kinderen de kracht hebben om zichzelf te zijn en om bewustzijn en zelfinzicht te ontwikkelen. Kinderen leren ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. De kinderen leren de kansen te benutten die hun talenten bieden en tevens om te gaan met eigen beperkingen. Het doel van onze school is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind heeft recht op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste verantwoordelijke en kansrijke burger.

Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk. We willen dat kinderen zich ontwikkelen en een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving. Daarvoor hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook de algemene ontwikkeling als mens een belangrijke rol. Kinderen ontwikkelen op onze school een kritische houding, ze leren om zelf te onderzoeken, problemen te herkennen en samen op te lossen. We vinden het belangrijk kinderen te leren voor zichzelf op te komen, met respect voor anderen en eigen keuzes te maken in hun leven.

 

Een duidelijke structuur geeft kinderen een gevoel

van veiligheid en duidelijkheid. Regels en afspraken zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

 

Respect in de omgang tussen leerlingen, leerkrachten, ouder(s) en verzorger(s) staat voorop. Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeenschap. Daarom helpen we leerlingen hun sociale en emotionele vaardigheden te ontwikkelen. We leren kinderen hoe belangrijk samenwerken en samenleven is en wat het inhoudt om iets voor anderen te betekenen. We schenken aandacht aan vaardigheden zoals goed leren samenwerken, communiceren en reflecteren, écht naar elkaar luisteren, feedback geven en ontvangen, respectvol met anderen omgaan, tolerantie, accepteren en gebruik maken van verschillen, kunnen uiten van gevoelens, praten over hetgeen hen bezig houdt, leren te relativeren met humor. Openheid en acceptatie van elk individu wordt in onze school benadrukt: verschillen leren zien als een kans. We willen iedereen kansen bieden en op dezelfde manier behandelen.

 

Onderwijs en hulpmiddelen sluiten aan op de maatschappij van vandaag en bereiden voor op de maatschappij van morgen. Een belangrijke vaardigheid vinden we het goed kunnen omgaan met moderne technologie. We besteden daarom aandacht aan het ontwikkelen van mediawijsheid zodat kinderen op een respectvolle, verantwoorde en selectieve manier kunnen omgaan met de moderne media en technologie.