Op verschillende manieren houden wij de ontwikkeling van uw kind bij. De ontwikkeling wordt gedurende het schooljaar een aantal keer met u besproken.

 

Kijk! en Cito Leerling in Beeld

 

In groep 1/2 maken wij gebruik van het KIJK! observatiesysteem om de ontwikkeling van onze kleuters te volgen en te stimuleren. In groep 2 krijgt u twee keer per jaar een overzicht van hun ontwikkeling. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 gebruiken we het Cito Leerling in Beeld (LIB) om de voortgang van uw kind bij te houden. We nemen twee keer per jaar toetsen af in begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. 

Daarnaast maken de kinderen in groep 3 tot en met 8 regelmatig toetsen die horen bij de lesmethoden.

 

Rapporten

 

Groep 1/2

Leerlingen van groep 1 krijgen nog geen rapport. Leerlingen in groep 2 krijgen twee keer per jaar een verslag van het KIJK! observatiesysteem. Ouders van kleuters worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een kort gesprek. Ouders van nieuwe kinderen worden ongeveer zes weken na de eerste schooldag uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Groep 3 t/m 8

Kinderen in groep 3 tot en met 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport laat zien hoe hun ontwikkeling verloopt en bevat ook Cito-scores en een kort verslag over het kind. U ontvangt een uitnodiging om het rapport met de leerkracht te bespreken tijdens een tien-minuten-gesprek, waarvoor u zich kunt aanmelden via Social Schools.

 

Leerling administratiesysteem (LAS)

 

We gebruiken Esis, een digitaal dossier van de leerling, om alle gegevens op te slaan. De resultaten van toetsen worden ook hierin opgenomen en digitaal vastgelegd